top of page

นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

a.) สำหรับประเภทธุรกิจที่เป็นการจำหน่ายสินค้า

สำหรับประเภทธุรกิจที่เป็นการจำหน่ายสินค้าจำเป็นจะต้องชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

นโยบายทางธุรกิจ (การจัดส่ง การยกเลิก การคืนสินค้าและคืนเงิน)

นโยบายการส่งสินค้า

บริษัทฯ จัดส่งสินค้าถึงบริษัทขนส่งภายใน 1 วันทำการของบริษัท หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว โดยจัดส่งสินค้าวันละ 1 ครั้งยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ ทางบริษัท ฯ จะจัดส่งให้ทันทีหลังเปิดทำการ เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขตรวจสอบสินค้า (tracking number) ให้กับลูกค้า

 1. กรณีสั่งทางเพจเฟซบุ๊ค ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าโดย Facebook Message

 2. กรณีสั่งทาง Line@ ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าโดย Line@

 3. กรณีสั่งทาง 360healthyshop.com ส่งเลขหมายเลขตรวจสอบสินค้าให้ลูกค้าผ่าน Message ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้

ช่องทางการจัดส่งสินค้

ส่งผ่านทางไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express สินค้าจะถึงปลายทางตามเกณฑ์ของบริษัทขนส่ง กรณีไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนด กรุณาติดต่อบริษัทขนส่งปลายทางหรือแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทขนส่งที่ลูกค้าเลือก โดยมีอัตราค่าจัดส่งดังนี้​

ไปรษณีย์ไทย และ Kerry Express ค่าจัดส่ง 50 บาท

 • เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ไม่เกิน 2 วันทำการของบริษัท และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

โยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
 • การยกเลิกการสั่งซื้อ

สามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ อาจมีค่าดำเนินการขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี โดยบริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้วเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 • การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 0990439888 แจ้งทางเฟซบุ๊คเพจ หรือทาง Line Official ดังที่ปรากฏในเว็บไซต์

 • นโยบายการคืน/เปลี่ยนสินค้า

 เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุด ลูกค้าสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

 กรณีเกิดข้อผิดพลาดจากทางบริษัท ได้แก่ กรณีสินค้าชำรุดจากบริษัท และกรณีสินค้าไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถถ่ายรูป  สินค้าและติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางLine Official : @360healthyshop เพื่อ

 1. ขอคืนเงิน ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนทางบริษัท ฯ ผ่านบริษัทขนส่ง ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบ และดำเนินการคืนเงินหลังตรวจสอบเสร็จสิ้นภายใน 3 วันทำการของบริษัท ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด

 2. เปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะต้องส่งสินค้ากลับคืนทางบริษัท ฯ ผ่านบริษัทขนส่ง บริษัทจะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องตามคำสั่งซื้อให้กับลูกค้าภายใน 2 วันทำการของบริษัท ยกเว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของบริษัทฯ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด

 3. หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง เแผนกบริการลูกค้า Line@ :@360healthyshop ออนไลน์ที่เบอร์ 0990439888 ได้ทุกวัน ไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00 – 19.00 น.

 • การคืนสินค้าในกรณีสินค้ามีความเสียหายไม่มาสามารถใช้งานได้ตามจริงหรือสินค้าส่งผิดสี ผิดรุ่น หรือ ผิดขนาดสามารถส่งคืนสินค่า

 • เอกสารที่ใช้คืนค้า

 1. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)

 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (BookBank) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อให้บริษัท โอนเงินค่าสินค้าและค่าขนส่งคืน (กรณีชำระเป็นเงินสด)

 3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 4. ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้าคืน

bottom of page